Har man angrerett på forbrukslån?

Angrerett på forbrukslån

Har du noen gang følt at du angret på et forbrukslån rett etter at du har tatt det opp? Du er ikke alene, og i Norge har vi angrerettloven som gir deg rett til å angre på lån og andre finansielle tjenester innen to uker etter avtaleinngåelse.

I denne bloggen vil vi forklare hvordan angreretten fungerer for forbrukslån og hva du må gjøre for å benytte deg av den. Les videre for å ta tilbake kontrollen over din økonomiske situasjon.

Nøkkelpunkter

 • Angrerettloven gir deg rett til å angre på forbrukslån innen 14 dager etter avtaleinngåelse.
 • For å bruke angreretten, send skriftlig beskjed til banken og betal tilbake hele lånebeløpet med påløpte gebyrer.
 • Angreretten gjelder ikke for kjøp av aksjer, fondsandeler eller spesialbestilte varer.
 • Etter at du har brukt angreretten, skal banken betale tilbake alle kostnader og gebyrer.

Hva er forbrukslån?

Forbrukslån er en type lån uten sikkerhet som er tilgjengelig for norske borgere. Dette lånet er kjent for å være uten sikkerhet, noe som betyr at man ikke trenger å stille eiendom eller andre verdier som garanti for å få godkjent lånet.

Forbrukslån gir muligheten til å låne penger til forskjellige formål. Det kan dreie seg om alt fra betaling av uforutsette utgifter til refinansiering av gjeld.

Det særegne med forbrukslån er deres fleksibilitet. Långiveren, som ofte er en bank eller annen finansinstitusjon, stiller ingen krav til hva pengene skal brukes på. Det gir låntakeren frihet til å disponere lånebeløpet etter eget ønske.

Men det følger også et ansvar med denne friheten. Et forbrukslån må tilbakebetales over en avtalt periode, og renten på lånet vil påløpe i løpet av denne tiden.

Angrerettloven i Norge

Angrerettloven i Norge gir forbrukerne rett til å angre på avtaler inngått gjennom fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Dette inkluderer finansielle tjenester som forbrukslån.

Loven har som hensikt å beskytte forbrukeren ved at den gir en mulighet til å ombestemme seg etter at avtalen er inngått.

Definisjon og omfang

Angrerettloven i Norge bidrar til å regulere forbrukernes rettigheter knyttet til fjernsalg og avtaler inngått over internett. Denne retten gir forbrukere mulighet til å angre på et forbrukslån innen 14 dager etter avtaleinngåelse.

Omfanget av angreretten strekker seg over finansielle tjenester som forbrukslån, men gjelder ikke for kjøp av aksjer og fondsandeler. Dersom en forbruker velger å benytte seg av angreretten, er finansinstitusjonene pålagt å betale tilbake alle kostnader og gebyrer, med noen få unntak.

Finansielle tjenester som forbrukslån

Forbrukslån er en type finansiell tjeneste der låntager får utdelt et bestemt beløp fra en bank eller annen finansinstitusjon. Dette beløpet skal betales tilbake over tid, sammen med renter og eventuelle gebyrer.

Disse lånene er ofte brukt til å dekke store kjøp, uventede utgifter eller konsolidering av gjeld. Når du tar opp et forbrukslån, har du krav på angrerett i henhold til Angrerettloven i Norge.

Angreretten varer i 14 dager, noe som gir deg mulighet til å kansellere låneavtalen og få refundert alle kostnader og gebyrer. Hvis lånet ikke betales tilbake innen en måned, vil retten til å angre bli hevet.

Det er viktig å merke seg at angreretten ikke gjelder for kjøp av aksjer og fondsandeler.

Hvordan fungerer angrerett for forbrukslån?

Angreretten for forbrukslån fungerer ved at låntaker har rett til å angre seg innen 14 dager etter avtaleinngåelse. Dette krever en skriftlig beskjed til utlåner, hvoretter lånebeløpet inkludert eventuelle gebyrer må tilbakebetales.

Det er også spesifikke unntak og vilkår som gjelder for denne retten.

Hvem har angrerett?

I henhold til angrerettloven i Norge, har alle som har tatt opp et forbrukslån, rett til å angre innen 14 dager etter at låneavtalen er inngått. Dette gjelder ikke bare forbrukslån, men også andre finansielle tjenester som for eksempel refinansiering av gjeld og smålån.

Det er viktig å merke seg at angreretten kun gjelder for salg som skjer utenfor fast utsalgssted, som for eksempel ved netthandel. Dermed har en låntaker angrerett på et forbrukslån de har tatt opp på nettet, men ikke på et lån de har tatt opp i en fysisk bankfilial.

Når gjelder angreretten?

Angreretten trer i kraft så snart avtalen om forbrukslån er inngått med banken eller långiveren. I henhold til Angreloven i Norge, har du 14 dager, kjent som “angrefrist”, til å benytte deg av denne retten.

Hvis du velger å utøve angreretten din, må finansinstitusjonene tilbakebetale alle kostnader og gebyrer som har påløpt under denne perioden, inkludert etableringsgebyr og termingebyrer.

Denne angrefristen er designet for å gi låntakerne tid til å revurdere deres beslutning om lån. Det gir deg muligheten til å trekke seg fra avtalen uten tyngende økonomiske konsekvenser.

Hvordan benytte seg av angreretten?

Å benytte seg av angreretten krever noen grunnleggende trinn.

 1. Først og fremst, er det viktig å forstå at angreretten er gyldig i to uker etter at låneavtalen er inngått.
 2. Forbrukslån faller inn under kategorien finansielle tjenester, og dermed har man rett til å angre seg innen 14 dager etter låneavtalen er signert.
 3. Dersom man ønsker å bruke angreretten, må det sendes en skriftlig beskjed til banken eller finansinstitusjonen der avtalen ble inngått.
 4. Sørg for å be om bekreftelse på at e – post med beskjed om bruk av angrerett er mottatt.
 5. All kommunikasjon mellom deg og banken bør lagres for fremtidig referanse.
 6. Når angreretten benyttes innen 14 dager, skal alle kostnader og gebyrer betales tilbake fra finansinstitusjonens side.
 7. Hvis du velger å betale tilbake hele lånet senere, trenger ikke banken å returnere etableringsgebyret og påløpte termingebyr.

Angrerettskjema

Angrerettskjema er det praktiske verktøyet du bruker for å benytte deg av angreretten på et lån. Dette skjemaet kan du enten hente i bankens lokaler eller laste ned fra bankens nettside, avhengig av hvilken bank du har lånet hos.

Skjemaet skal fylles ut og gis til banken sammen med en skriftlig beskjed om at du ønsker å benytte deg av din angrerett. Hvis du allerede har mottatt lånebeløpet, må dette tilbakebetales innen 30 dager.

Banken er da forpliktet til å betale tilbake alle påløpte kostnader og gebyrer. Det lønner seg alltid å lese vilkårene for angrerett nøye og fylle ut skjemaet korrekt for å sikre riktig bruk av angreretten.

Situasjoner hvor du har angrerett på forbrukslån

Det er flere situasjoner der du har angrerett på forbrukslån i henhold til Angrerettloven. Det inkluderer følgende:

 1. Du har fått et nytt forbrukslån fra en bank eller annen finansinstitusjon.
 2. Lånet ble inngått via fjernsalg, som over internett, telefon eller brev.
 3. Du tok opp lånet utenfor fast utsalgssted, f.eks. hjemme hos deg selv.
 4. Det har gått mindre enn 14 dager siden avtaleinngåelsen.
 5. Du vil betale tilbake hele lånebeløpet innen den angitte fristen på 14 dager for å unngå ekstra kostnader og gebyrer.
 6. I tilfelle dårlig økonomisk situasjon hvor du ikke kan håndtere nedbetaling av lånet.

Prosessen for å benytte angreretten

For å benytte angreretten på et forbrukslån, må du først gi en skriftlig beskjed til långiveren om at du ønsker å angre på lånet. Deretter skal hele lånebeløpet, inkludert eventuelle gebyrer og renter fra lånetiden, betales tilbake.

Denne prosessen må gjennomføres i løpet av 14-dagers angrefristen.

Skriftlig beskjed

Å benytte angreretten på et forbrukslån krever en skriftlig beskjed til den aktuelle banken. Skriv en klar og tydelig melding der du uttrykker din intensjon om å trekke deg fra låneavtalen.

Det er viktig å inkludere alle nødvendige detaljer slik som ditt fullstendige navn, adresse, kontaktinformasjon og låneopplysninger. Å sende dette via registrert post eller e-post gir også bevis på at beskjeden er sendt og mottatt.

Be om bekreftelse på at e-posten er mottatt og lagre all kommunikasjonen mellom deg og banken. Dette kan være nyttig dersom det skulle oppstå problemer senere i prosessen.

Tilbakebetaling av lånebeløpet

Ved bruk av angreretten, har forbrukeren ansvar for å betale tilbake hele lånebeløpet til finansinstitusjonen. Dette er nødvendig for å avslutte avtalen som ble avtalt ved opprinnelig søknad om forbrukslån.

I tillegg til det opprinnelige lånebeløpet, skal også alle påløpte renter betales. Det er viktig å merke seg at etableringsgebyret og termingebyrene ikke vil bli refundert av finansinstitusjonen, selv om man benytter seg av angreretten.

Alt dette bør tas i beregning når man vurderer å bruke sin angrerett på et forbrukslån.

Unntak fra angreretten

Det er viktig å vite at det eksisterer unntak til angreretten på forbrukslån. Her er noen nøkkelpunkter rundt disse unntakene:

 • Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av aksjer og fondsandeler.
 • Loven om angrerett gjelder hovedsakelig for salg utenfor fast utsalgssted, som for eksempel på internett.
 • For kjøp i fysiske butikker kan det variere om man får tilbud om angrerett.
 • Noen butikker kan nekte returer eller ikke gi angrerett overhodet.
 • Hvis du har spesialbestilt en vare, kan det også være et unntak fra angreretten.
 • I tilfeller hvor selgeren klarer å bevise at varen er brukt mer enn nødvendig for å teste den, kan du miste Angreretten.
 • Tjenester som allerede er fullført innen angrefristens utløp, faller utenfor lovens rammer.

Fordeler og ulemper med angrerett på forbrukslån

Det er flere fordeler og ulemper knyttet til angreretten på forbrukslån.

Fordeler

 1. Forbrukere får en mulighet til å ombestemme seg. Dette er spesielt nyttig hvis man har handlet impulsivt eller ikke har undersøkt markedet godt nok før man tok opp lånet.
 2. Man har muligheten til å bytte långiver hvis man finner et bedre tilbud. Dette kan være gunstig dersom man oppdager at renten man har blitt tilbudt er for høy sammenlignet med andre tilbud i markedet.
 3. Angreretten kan gi forbrukerne en ekstra sikkerhet. Dette kan være spesielt viktig ved større forbruk innkjøp.
 4. Angreretten på forbrukslån gir forbrukeren en viss fleksibilitet.

Ulemper

 1. Ved bruk av angreretten må låntakeren tilbakebetale hele lånebeløpet innen 30 dager. Dette kan være vanskelig for noen, spesielt hvis de ikke har alternative kilder til finansiering.
 2. Angreretten gjelder ikke for etablerings- og administrasjonsgebyrer. Disse kostnadene vil forbrukeren måtte bære selv, selv om de angrer på lånet.
 3. Det kan være fristende å ta opp et lån uten å tenke seg godt om, i den tro at man bare kan bruke angreretten hvis man angrer. Dette kan føre til impulsive og dårlige økonomiske beslutninger.
 4. Selv om angreretten gir forbrukerne en viss fleksibilitet, kan det også føre til økt usikkerhet og stress for noen.

Konklusjon

Angrerett på forbrukslån kan være en livredder for mange. Det gir forbrukerne en sjanse til å revurdere sin økonomiske avgjørelse og unngå potensielle økonomiske ulemper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *